Hoe maken wij een voorstelling

In september begint altijd het nieuwe toneelseizoen.
Acteurs die zich hebben aangemeld doen mee aan 4 proeflessen.
Die lessen hebben niets te maken met het selecteren van acteurs, maar het is juist andersom; de acteurs besluiten of ze willen blijven en zich willen verbinden aan de productie van dat seizoen.
De regisseurs kiezen een toneelstuk uit of schrijven het zelf.
Met de groep acteurs die overblijft, wordt besproken, in overleg met de regisseurs, wat voor rol of karakter de voorkeur heeft.
Een belangrijke voorwaarde is dat onze acteurs in staat zijn om een tekst goed te kunnen lezen en begrijpen.
Aan het begin van elke toneelrepetitie wordt gestart met toneeloefeningen.

Tegelijkertijd wordt er achter de schermen hard door onze vrijwilligers gewerkt om in overleg met de regisseurs een decor te bedenken en te bouwen.
Er wordt een licht- en geluidsplan gemaakt en ook wordt er een poster ontworpen om reclame voor de voorstelling te maken.
Vlak voor de voorstelling oefenen we minimaal één keer in het theater.